Auy - eng

My blogs

About me

Location ชัยภูมิ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, Thailand
Introduction .......ดิฉันนางสาวพรรณิภา ศรีหาวัตร อายุก็พอประมาณกำลังเรียนอยู่ระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 4 โปรแกรมภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ เป็นลูกสาวคนโตของบ้านหลังน้อยอันอบอุ่น แม้พ่อผู้เป็นที่รักจะจากโลกนี้ไปแล้ว แต่พ่อก็ยังอยู่ในหัวใจของลูกๆ ดังนั้นจึงเป็นครอบครัวที่อบอุ่นได้ มีพี่น้อง 1 คน คือน้องสาววัยกำลังจะเข้าสู่วัยรุ่น ส่วนถิ่นฐานบ้านเกิดนั้นคือ จังหวัดชัยภูมิ ดินแดนแห่งทุ่งดอกกระเจียว และผาหินงานที่สวยงาม......