Άτη Σολέρτη

My blogs

Blogs I follow

About me

Location Greece
Introduction Άτη το όνομα της Μέλαινας μορφής. Το φόντο της, σκιά της παραμένει. Σκιά που ακολουθεί ιχνηλατώντας... το παραμιλητό της διαδρομής.