Andy

My blogs

About me

Location Göteborg, Sweden
Introduction människa i det postmoderna med strävan att förhålla mig till allt och alla. normalitet är något som fascinerar mig. en inspiration till svart humor, till självhävdelse och självhat. vill skriva om queer, kön(söverskridande), identitet, aktivism, existentialism, feminism, teorier och filosofi. vill diskutera, agera. med en bakgrund från individualistisk ideologi, med ett skal av socialistiskt samvete - som kanske håller på att krackelera - med en strävan efter att trotsa, upphäva, utmana, överskrida, känna sig trygg. elitist som känner mig missgynnad av alla kollektivistiska strategier. som ofta önskar att jag bara kunde vara normal istället. eller inte. som önskar att jag bara kunde skita i normaliteten... tillbaka till anarkisten jag var när jag var sju. vill vara en skärva av det queerfeministiska göteborg. skriva om saker som händer, offentligt och mindre offentligt. hoppas på att hitta folk som är intresserade av att diskutera samma ämnen och ge mig tillträde till andra bloggar, teorier och människor!