Israel Altar

My blogs

About me

Gender Male
Introduction שמי ישראל אלתר, הוסמכתי לרבנות בשנת תשע"ד על ידי הרבנות הראשית לישראל ושימשתי כרב בקהילת "כינור דוד" שבהדר גנים. מעביר שיעורים, עונה על שאלות בהלכה, רב מחתן דרך צהר ועובד במחשבים כמפתח תוכנה.