ப்ரசன்னா

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Technology
Occupation Software Professional
Location Chennai, Tamilnadu, India
Introduction என்னைப் பத்தி என்ன சொல்றது.... சொல்லிக்கிற மாதிரி எதுவும் இல்லை. இருக்கறது சென்னை. பொட்டி தட்டும் வேலைதான்.
Interests Reading, Music, Cricket, Movies
Favorite Music Any type of music from folk to classical
Favorite Books Balakumaran, Sujatha, Jeffry Archer, Robin Cook, Arthur Hailey, John Grisham