ေမာင္ေမာင္(မာန္ေအာင္)

My blogs

About me

Location အႏုဆို၀ါလီ, ဘန္ေကာက္, Thailand
Introduction ေလ့လာရင္း မွတ္တမ္းတင္ေန သူပါ ပညာရွင္မဟုတ္ပါ.. ဟီးဟီး