Milliam

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Location Male Miselne Štrene
Introduction Bodi dovolj, če navedem nekaj svojih misli. 1. Človeška domišljija je šele drugi idealni svet. Prvi je narava v odsotnosti človeka. 2. Človeka določa človeški več, kot določa rastline rastlinski več in živali živalski več. Od vseh posamičnih je človeški najmočnejši, in mislim, da je eden od njegovih namenov ta, da svetu s pomočjo razuma in idej pomaga, hkrati pa širi njegovo majhnost v domišljijske svetove, ki ne poznajo fizičnih meja. 3. Pisanje je golo zaupanje občutku in mislim. Zapis je zaenkrat človeku najjasnejše osmišljenje večje ali manjše zmede, ki se krotoviči po glavi. 4. Umetnost nima jasne in enovite definicije, a kadar smo ji priča, o njenem bistvu ni dvoma. 5. Človek večjega čudeža od udejanjanja svojega polnega potenciala na potrebuje. 6. Minljivost grenkobe je upanje. Minljivost sreče pa pogoj, da se upanje rojeva vedno znova.