Project Save The Earth

My blogs

About me

Industry Non-Profit
Location Sweden
Links Audio Clip
Introduction Moder Jord. Grönt. Ekologi...fred...djuromsorg...rättvisa... Project Save The Earth. www.pste.se Det naturliga valet är viktigt så långt det är möjligt i dagens skapade värld. Ledande är det ekologiska och allt som är fritt från sådant som människan sprider som har någon form av negativ påverkan på människa, djur och natur. Lika viktigt är hänsyn och frihet.
Favorite Music pstemusic - www.myspace.com/pstemusic