מכון ירושלים למחקרי מדיניות

My blogs

About me

Industry Non-Profit
Location ירושלים, Israel
Introduction מכון ירושלים למחקרי מדיניות (לשעבר: מכון ירושלים לחקר ישראל), הוא המכון המוביל בישראל בחקר המציאות המורכבת והמרקם הייחודי של ירושלים והחברה הישראלית. המכון מפתח משאבי ידע, עורך מחקרי מדיניות ותכניות אב, עוסק בתכנון עירוני ובמחקרי מעקב והערכה. הידע הנצבר בקרבו מופץ באמצעות כנסים, ימי עיון ותדריכים למקבלי החלטות, לבעלי עניין ולציבור הרחב. פעילות המכון מתאפיינת בגישה רב תחומית ואינטגרטיבית, המבוססת על ידע מקיף וניתוח מעמיק. לאתר הרשמי של מכון ירושלים למחקרי מדיניות