.: RAKAN MASJID USMKK :.

My blogs

About me

Location Kelantan, Kubang Kerian, Malaysia
Introduction Rakan Masjid yang telah dilancarkan pada 18 Januari 2009 oleh Pengarah Kampus Kesihatan merupakan suatu platform kepada staf dan juga pelajar afar dapat melibatkan diri secara langsung dengan aktiviti kerohanian, di samping merapatkan ukhuwah.