ޝިހާދު

My blogs

About me

Gender Male
Location Maldives
Introduction ތިހުއްޓު މަފޮޓޯއާ. ކަންނެ ބޮންނެ މަކެރެނެ މަސައްކަދާއްކޫ ރާވޭ ސިމެންތިޖެހުމާ. މާއްކޫ ޤާނޫނީ ވަކީލެކެ އަދި ލެޔެނާ މީހެކެ. މީގެ އިތިއްރެޓެ މަޔޯކެޔެފެއި މަދައްކެންނި ވާހަކެޔެކެ ނެތި