DiggingHedmark

My blogs

About me

Gender Male
Industry Museums or Libraries
Occupation Amatørarkeolog
Location Elverum, Innlandet, Norway
Introduction Jeg er alltid på jakt etter fortiden med min XP Deus 2 metalldetektor, for å bevare den for fremtiden
Interests Historie, arkeologi, vikingtiden, metallsøking, middelalder, merovingertiden, folkevandringstiden
Favorite Movies Mine egne
Favorite Music Det meste utenom jazz
Favorite Books Alt som har med vikingtiden å gjøre.