ความทรงจำ

My blogs

About me

Gender Female
Industry Government
Occupation รับราชการ
Location ลำพูน, รัฐ, Thailand
Introduction เป็นครูสอนระดับมัธยม1-6 สอน ร.ร.บ้านโฮ่งรัตนวิทยามานานถึง25ปีตอนนี้อยากสอนโรงเรียนใกล้บ้านที่สุดแต่ยังไม่มีโอกาสได้ย้ายเนื่องจากไม่มีตำแหน่งว่างที่จะลง ปี53ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นครูชำนาญการพิเศษ เป็นมาสเตอร์ทิสเชอร์สาระนาฏศิลป์ รักเด็กที่ตั้งใจเรียนทุกคนแต่สงสารเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียนเพราะอนาคตเขาจะต้องมีปัญหาแน่นอนถ้ารู้สึกตัวกลับมาตั้งใจเรียนก็จะทำให้ชีวิตอนาคตดีขึ้นแน่นอน อยากให้ระบบราชการทำอะไรได้รวดเร็วเที่ยงตรง รักความยุติธรรม เป็นตัวอย่างที่ดีให้ผู้อื่นโดยเฉพาะเยาวชนเห็นในสิ่งที่ตั้งใจและทุ่มเทจริงจัง รักและปรองดองเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องการเด็กชอบเลียนแบบผู้ใหญ่และใครๆที่คิดว่าตนเองเป็นผู้ใหญ่แล้วควรทำอะไรที่ดีเหมาะสมให้เด็กๆเขานำไปเป็นแบบอย่าง หนักใจในความเป็นครูยุคใหม่ที่เน้นเอกสารมากมายจนไม่ค่อยมีเวลาให้กับเด็ก ในช่วงว่างสอนครูก็จะง่วนกับงานอื่นๆที่รับผิดชอบกลับบ้านก็ต้องง่วนกับเอกสารหลักฐานที่ต้องส่งให้ทางหน่วยงานทราบไม่ส่งเบื้องบนก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นว่าทำเพราะไม่มีหลักฐานนักเรียนที่ดีจึงเข้าใจครูและตั้งใจใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเอง
Interests เรียนรู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้
Favorite Movies ชอบทุกเรื่อง
Favorite Music ชอบทุกประเภท
Favorite Books หนังสือที่มีรูปภาพสีสันสวยงามไม่ขอบอ่านเพราะอ่านแล้วปวดตาปวดหัวแต่ชอบดูและชอบฟังมากกว่า