ကုိေပါ

My blogs

About me

Industry Engineering
Introduction အမည္ရင္း- ေအာင္ႏုိင္မုိး။ ျမန္မာႏုိင္ငံသား တေယာက္ပါ။ အင္ဂ်င္နီယာအလုပ္နဲ႔ အသက္ေမြးပါတယ္။ ဆက္သြယ္ရန္... kopaw07@gmail.com
Interests ????