சேவ் தமிழ்சு இயக்கம்

My blogs

Blogs I follow

About me

Industry Non-Profit
Occupation Media
Location சென்னை, தமிழ்நாடு, India
Links Audio Clip
Introduction சமூக அரசியல் செயல்பாடுகளில் தகவல் தொழில் நுட்பத்துறையினர்