ഹെറൂ....(heru)

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Human Resources
Occupation Trainer
Location Qatar
Introduction കേരളത്തിലെ ഒരു നഗര പ്രദേശമായ തൃപ്പൂണിത്തുറയില്‍ ജനനം ... നഗര മാലിന്യങ്ങള്‍ കണ്ടു മടുത്ത കുട്ടികാലം... കവിതകള്‍ മൊട്ടിട്ടു തുടങ്ങിയ പ്രണയ കാലം .... ഒടുവില്‍ അവള്ക്കാ യി ആദ്യ കവിത !!! പിന്നിട് എഴുത്ത് നേരംപോക്ക് ആക്കാന്‍ ഒരു ശ്രമം ... ഒടുവില്‍ ഇതാ ഇപ്പോള്‍ സാക്ഷാല്‍ സരസ്വതി ദേവിയുടെ നടയില്‍ !!! വിദ്യകള്‍ പകര്ന്നു നല്‍കുവാന്‍ ‍ ഉള്ള സൌഭാഗ്യവും !!!