Lillehammer Lappelaug

My blogs

About me

Location Lillehammer, Oppland
Introduction er en sammensatt gjeng med det til felles at vi er interessert i sying generelt og lappeteknikk spesielt. Lauget ble stiftet 16.mars 1992 og møtes den andre mandagen i måneden på Lillehammer Kirkesenteret i Skolegata 8, på Lillehammer. Vi starter kl 18:30 hvis ingen annen beskjed er gitt.