นางสาว กมลรัตน์ ทองประสพโชค

My blogs

About me

Location เมือง, ราชบุรี, Thailand
Introduction ประวัติการศึกษา ม.ต้น โรงเรียนราชโบริการนุเคราะห์ ราชบุรี ม.ปลาย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สาย ศิลป์ภาษาฝรั่งเศส ป.ตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เอกการโรงแรม
Favorite Books I like reed harry poter so muck.