வெளிகண்ட நாதர்

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Engineering
Location Canada
Introduction என் இனிய தமிழ் மக்களே! வணக்கம்!