Max Ramström

My blogs

About me

Occupation Projektchef
Location Kungsbacka, Halland, Sweden
Introduction Projektchef på Bonava. Fritidspolitiker för Liberalerna Kungsbacka i nämnden för Fritid & Folkhälsa.