Паула Лайт

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Industry Law
Occupation Адвокат
Location София, Bulgaria
Links Wishlist
Introduction I have graduated Bulgarian philology and low as а master. I know a few languages. More than 30 years work in the area of occultism.I had lived in Africa, where I studied vudu and in Western Europe, where I studied hermetism.I had passed trough the magic, Kabala and the prophesies and now I can say, that I had reached the high and spiritual magic.I have contacts with energetic creatures from higher levels. I am in friendly connections with the oba of edo. From my book you can learn the road, through which you could reach to the high magic. Завършила съм филология и право. Над 30 години се занимавам с окултизъм. Живях в Африка, където изследвах вуду магията, и в Западна Европа, където изучавах херметизма.Преминала сън през магията, Кабала и гадаенето, за да достигна до Висшата магия. Контактувам с енергийни същности на по-високи нива. В изключително приятелски взаимоотношения съм с обата на племето едо и йоруба. Член съм на окултна ложа. За мен няма непозната сфера в езотериката. Участвах в благотворителната дейност на Lion Klub в Африка, където помагах на болните от холера. От книгата ми ще научите всичко за магията, но най-вече как се достига до Висшата магия.