Dagens Samhälle

My blogs

About me

Introduction Dagens Samhälle ägs av Sveriges Kommuner och Landsting, men har en publicistiskt självständig roll. Vårt uppdrag är att journalistiskt bevaka och granska vad som händer i kommuner, landsting och regioner.