Οικολογική Κίνηση Μιραμβέλλου / Ecological Movement of Mirabello

My blogs

Blogs I follow

About me

Location Άγιος Νικόλαος / Agios Nikolaos, Κρήτη / Crete, Greece
Introduction Ένα σωματείο ανοιχτό προς όλους, αποτελούμενο από οργανωμένη ομάδα ανθρώπων με μια πληθώρα ιδεών και απόψεων αλλά με τον κοινό στόχο της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος από το οποίο εξαρτόμαστε όλοι. ------------------An association open to all, made up of an organized group of people with a wide range of ideas and opinions, but with the common goal of protecting the natural environment which we all depend on.