ஊர்சுற்றி

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Engineering
Location சென்னை, தமிழ்நாடு, India
Introduction கிரிக்கெட் கிறுக்கு பிடிக்காமல் இருப்பவன், குழந்தைகளின் சிரிப்புக்கு மயங்க மறுக்காதவன், எதையாவது சாதித்துவிடலாம் என்கிற தேடலில் பயணங்களைத் தேடி அலைபவன்... oorsutrijonson@gmail.com
Interests இயற்பியல், வரலாறு, இழை Theory, அரசியல், ஊர் சுற்றுவது......
Favorite Movies இ.அ.23ம் புலிகேசி, வெயில், கண்ட நாள் முதல்...
Favorite Music வெயிலோடு விளையாடி...
Favorite Books நள்ளிரவில் சுதந்திரம், ஞானமடைதல் என்ற புதிர், Is Paris Burning?