Ulrika Hedman

My blogs

About me

Industry Science
Introduction Administratör vid SOM-institutet och doktorand vid JMG (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation) vid Göteborgs universitet. I mitt avhandlingsarbete fördjupar jag mig i det relativt okomplicerade och enkelt greppbara ämnet "journalister och sociala medier" (vänligen observera ironin). I grund och botten är jag fortfarande journalist. Samlar stenar och stickar spetsar. Har alltid betalt min TV-licens i tid och utan gnäll. Här vill jag dela med mig av tankar som blivit över, mest om journalistik, medier och medieforskning, men också om forskningskommunikation.