เด็กตัวเล็ก

My blogs

About me

Location ราชบุรี, Thailand
Introduction สุชิลา คงทิม ชื่อเล่น โอ๋ เกิดวันที่ 26 ตุลาคม 2519 สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ตึก ห้องคลอด ตำแหน่ง พยาบาลเทคนิค 6 ปัจจุบัน เป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (ต่อเนื่อง) รุ่นที่ 16