മിര്‍ഷാദ്

My blogs

About me

Gender MALE
Occupation architectural draftsman
Location അബൂ ദാബി, United Arab Emirates
Introduction മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരൂരിനടുത്ത് അല്ലൂര്‍ എന്ന സുന്ദരമായ ഗ്രാമത്തില്‍ ജനിച്ചത്‌ ഒരു ഭാഗ്യമെന്നു കരുതുന്ന ഒരു അല്ലൂര്‍ക്കാരന്‍
Interests reading, music
Favorite Music ar rahman
Favorite Books qur-aan