රසික කරුණාත්න

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Location වරකාපොල, කැගල්ල, Sri Lanka
Introduction හැමවෙලාවෙම ආතල් එකෙන් ඉන්න කැමති ගොං ආතල් ගන්න පික්සුම පික්සු පොරක් කියලා හිතා ගන්න
Interests පිස්සු කෙලින්න
Favorite Movies පවුලේ සැමට බලන්න පුලුවන් ලස්සන නිර්මාණශ්‍රිලී ඒවට තමයි ඉතිං
Favorite Music අහගෙන ඉන්න පුලුවන්නම් ඔන මගුලක්
Favorite Books අම්මෝ පෙත් ගැන නම් කථා කරන්න ඒපා. පොතක් අල්ලපු කාලයක් මතක නෑ...