Ελληνικός Κύκλος Χαϊκού

My blogs

About me

Introduction Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΧΑΪΚΟΥ είναι ένα Πολιτιστικό Σωματείο που ιδρύθηκε το 2007 και αναγνωρίστηκε ως σωματείο με την υπ’ αρ. 3521/2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (αριθμός φακέλου: 18823) και σκοπεύει με κάθε πρόσφορο μέσο και μέσα από τις δυνατότητες που παρέχει το καταστατικό του - να συγκεντρώσει στους κόλπους του τους φίλους, τους ποιητές και τους μελετητές του χαϊκού και κάθε άλλον που ενδιαφέρεται για την ιδιόμορφη αυτή ποιητική δημιουργία. - να συμβάλει στην περαιτέρω διάδοση του χαϊκού στη χώρα μας, της μοναδικής αυτής ποιητικής φόρμας, του τρίστιχου δεκαεπτασύλλαβου επιγραμματικού ποιήματος. - να διατηρεί διαρκή διάλογο με όλες τις μορφές δημιουργικής έκφρασης (μουσική, ζωγραφική, θέατρο, κινηματογράφος, φωτογραφία κ.λ.π.).