നാട്ടുകാരന്‍

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Marketing
Location Thodupuzha, Kerala, India
Introduction സുഗന്ധദ്രവ്യങൾ നിറഞ മലനിരകളുടേയും ഡാമുകളുടേയും നാട്ടുകാരൻ, തൊടുപുഴക്കാരൻ... കാഴ്ചകൾ മതിവരാത്ത സഞ്ചാരപ്രിയൻ...
Interests Traveling, Music