മനോഹര്‍ കെവി

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Technology
Occupation IT Consultant
Location കേരള/ദോഹ, Qatar
Links Audio Clip
Introduction വളര്‍ന്നതും പഠിച്ചതും തൃശൂരില്‍. ഇപ്പോള്‍ ത്രിപ്പുണിത്തുറ നിവാസി.കേരളവര്‍മയില്‍ ഫിസിക്സും രാഷ്ട്രീയവും തകര്‍ത്തു. രാജസ്ഥാനിലും, ഹര്യാനയിലും ഗുജറാത്തിലും IT Manager ജോലി.പഴയ പ്രതാപം പറഞ്ഞു ഗള്‍ഫില്‍ എത്തിയപ്പോള്‍, നിരാശനായി - ജോലി രഹിതനായി... ഗള്‍ഫില്‍ വേണ്ടത് professionalisa ത്തേക്കാള്‍ demogogy ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇപ്പോള്‍ സസുഖം ജീവിക്കുന്നു!
Favorite Movies see my own movie...ha ha... http://www.youtube.com/watch?v=hq3HtdFOiRo