ครูสุริยา

My blogs

About me

Gender Male
Location จอมบึง ราชบุรี, ภาคกลาง, Thailand
Introduction ชอบฟังมากกว่าพูด ชอบทดลองปฏิบัติให้ได้ผล ก่อนสอนผู้อื่น ชอบถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองรู้ อยากให้ลูกศิษย์เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เกิดเมื่อ ๒๑ กันยายน ๒๔๙๙ เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๔ ที่โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี จบแล้วไปเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ถึง ๗ ที่โรงเรียนมัธยมวัดใหญ่โพหัก ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี จบแล้วไปสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๓ ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เข้าศึกษาต่อประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ภาษาไทย) ครุศาสตร์บัณฑิต ที่วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง และศึกษาต่อระดับปริญญาโท วิชาเอกการบริหารการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
Interests คอมพิวเตอร์, ดนตรี, กีฬา, การท่องเที่ยว, ยานพาหนะ รถ เรือ เครื่องบิน
Favorite Movies ชอบภาพยนตร์แอ๊คชั่น มีอาวุธ มีการใช้เทคโนโนยี
Favorite Music ชอบฟังดนตรีหลายประเภท เช่นเพลงป๊อป เพลงแจ๊ส เพลงคันทรี เพลงบรรเลง หรือเพลงคลาสสิค
Favorite Books อ่านได้หลายประเภทไม่จำกัดแนว