ผู้บริหารระดับต้นรุ่น 18 นครศรี

My blogs

About me

Location วิทยาลัยพยาบาล, นครศรีธรรมราช, Thailand
Introduction รุ่น 18/2551 7 กรกฏาคม 2551-8 สิงหาคม 2551