ವಿ ಡಿ ಭಟ್ ಸುಗಾವಿ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Occupation ಕೃಷಿ
Location ಸುಗಾವಿ-ಶಿರಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ, India
Introduction ಓದಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಪ್ಲಮೋ, ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕೃಷಿ,ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಣ. ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ನನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆ.
Interests ಫೋಟೊಗ್ರಫಿ, ಸಂಗೀತ
Favorite Music ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ, ಗಝಲ್