พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร

My blogs

About me

Gender MALE
Introduction นักธรรมเอก , เปรียญธรรม 4 อภิธรรมบัณฑิต พรรษา 34 วัดบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-434-1927 , 02-883-5250 , 087-087-7367, 081-259-0043