בית המדרש אלול

My blogs

About me

Introduction אלול הוא בית מדרש הפועל כבית להתחדשות יהודית, המרחיב את מושג לימוד התורה דרך מפגש, דיאלוג שוויוני ויצירה חדשה