Nguyễn Thông

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Occupation Buôn dưa lê
Location Sài Gòn, Vietnam
Introduction Tự dưng hắn thấy mình như giọt nước trên lá sen