ಅಂತರ್ವಾಣಿ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Engineering
Occupation Software Engr
Location ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, India
Introduction ನಾನು ತುಂಬಾ calm, ಸ್ವಲ್ಪ reserved, ಮಾತಾಡಿಸೋರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಗಿಸುತ್ತೀನಿ.
Interests ಸಾಹಿತ್ಯಾ, ಸಂಗೀತ, ಕಾದಂಬರಿ ಓದುವುದು, ಧ್ವನಿ ಅನುಕರಣೆ...
Favorite Movies ತುಂಬಾ ಇವೆ.
Favorite Music ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ, ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ
Favorite Books ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲು ತಿಳಿಯ ಬೇಕಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಓದಿರೋ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟಾದರೂ ಅವು ಇಷ್ಟ.