مسعودبيزارگيتي

My blogs

About me

Industry Communications or Media
Occupation شاعر، منتقد و روزنامه نگار
Location Iran
Introduction متولد بیستم اسفند 1339هستم .عضو کانون نویسندگان ایران . سال هاست درزمینه‌های فرهنگی و ادبی قلم می‌زنم. حاصل آن انتشار‌ مقالات ، نقدها ، اشعار و مصاحبه‌هایی است در‌ مطبوعات و نیز شرکت در کنگره وهمایش‌... چند کتاب ازمن ( نقد و شعر) در ایران و انگلستان (لندن) منتشر شده است . و کتاب‌های دیگر‌ی نیز آماده‌ی انتشار دارم. به عنوان روزنامه‌نگار فعالیت مطبوعاتی داشته‌ام، که آخرین آن سر‌دبیری فرهنگی نشریه‌ی آوای شمال است masood_bizargiti@yahoo.com
Favorite Music آثارکلاسیک غرب به ویژه سبک باروک