Skärgårdsmuseet

My blogs

About me

Introduction Skärgårdsmuseet i Lovisa, Rönnäs som upprätthålles av Skärgårdsmuseiföreningen rf, öppnades sommaren 1985. Basutställningen i bottenvåningen visar skärgårdens olika näringar såsom sälfångst, fiske, fågelskytte, lotsning och kustseglation. Ett genomgående tema i utställningen är båten, skärgårdsbons viktigaste redskap i såväl näringar som kommunikationer. I bottenvåningen finns utrymmen för museets tillfälliga utställningar som arrangeras varje sommar. I andra våningen berättar utställningen om båtbygge och här finns också museets båtsamling. I en närliggande byggnad finns museets samling av båtmotorer. Från motor-samlingen leder en trappa upp till vindsvåningen där basutställningen visar fritidsbåtar. Öppettider: on-sö 12-17