پیتو

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Communications or Media
Location Afghanistan
Introduction در غرب کابل به جمعیت سرگردان دنیا اضافه شده ام.بهسود اصل من است. دوست دارم بخوانم و بنویسم وگاهی به موسیقی گوش دهم و کمی هم به رسانه ، مردم و سیاست علاقمند باشم. یاد تان باشد که نسل جنگ هستم و با جنگ بزرگ شده ام. گوشم پر از صدای گلوله ها و فریاد زخمی ها است، بوی دود را هر لحظه احساس میکنم و خون بیگناهان سرزمین من همیشه و در هر جا در برابر چشمانم موج میزند.اما سخت از جنگ بیزارم.دلم برای صلح میتپد. صلحی که معلوم نیست چه زمانی خواهد آمد.مانده ام بین جنگ و صلح. اگر بپرسید دومی را که در عصر من اگر نتواند آمد ، حد اقل برای نسل بعد خودم انتخاب میکنم. آنچه گاهگاهی در پیتو سیاه میکنم ، دلتنگی ها و قصه های ناگفته من و شهروندانیست که کمتر فرصت می یابند حتی در پیتو آفتابی بنشینند و بدون سانسور حرف دل شان را بگویند. میخواهم برداشت هایم را از هرآنچه چه میبینم، بنویسم. حس میکنم نوشتن کمکم میکند تا بی عدالتی و نابرابری اطرافیانم را بیان کنم.دوست دارم هر چی میبنید و میخوانید نقدش کنید و نظر بدهید تا با هم حد اقل در اینجا هم صدا شویم.