Bernirutes

My blogs

About me

Gender Male
Location El Vallès
Introduction En ma terra del Vallès tres turons fan una serra,
 quatre pins un bosc espès,
 cinc quarteres massa terra.
 "Com el Vallès no hi ha res".