Göran Koch-Swahne

My blogs

About me

Industry Religion
Occupation Priest, Church of Sweden
Location Styrsö, Göteborg, Sweden
Introduction Född i Stockholm 1953. Uppvuxen i Göteborg i borgerlig familj med anti-nazistiskt förflutet. Gick ekonomiskt språkligt gymnasium i tanke att bli jurist, dvs. rik. Läste från 1975, då Keynesianismen fortfarande rådde, Internationell ekonomi med sydamerikansk inriktning (linje 19), tillbringade hösten 1976 i den politiska övergångens Madrid. Jobbade på hotell i 10 år och från 1988 i hemtjänsten. Flyttade till Lund för att läsa till präst 1993. Blev äntligen klar 2000 och prästvigdes för Linköpings stift 2001. Medförfattare med Ingemar Carlsson till Äktenskap och Vigsel, Visby 2004. "No one can make you feel inferior without your consent." Eleanor Roosevelt
Interests Teologi, historia, idéhistoria, teologihistoria. Jag sysslar med jämförande exegetik dvs jag tittar på hur det platoniserande idéarvet från hellenismens Alexandria har påverkat den europeiska kristendomen via Stat Akademi och Kyrka i det 2:a årtusendet.
Favorite Music GF Handel, JM Kraus, WA Mozart, F Schubert.
Favorite Books History, Theology, Sherlock Holmes, Harry Potter