നരിക്കുന്നൻ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Location പെരിന്താറ്റിരി / മലപ്പുറം, കേരളം, India
Introduction നാടിന്റെ പൊതുസ്വഭാവം കണക്കിലെടുത്ത് ആർക്കും ഭാരമാവാതിരിക്കാൻ എല്ലാവരേയും പോലെ എല്ലാവർക്കും ഭാരമായി അതിർത്തി കടന്ന ഭാഗ്യാന്വേഷി. നാടിന്റെ ശാലീനതയിലേക്ക്‌ അനിവാര്യമായ ഒരു മടക്കയാത്ര സ്വപ്നം കണ്ട്‌ കഴിയുന്ന ഒരു തനി പ്രവാസി.
Interests കമ്പ്യൂട്ടര്‍, സംഗീതം, സിനിമ, വായന, യാത്ര....
Favorite Movies എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും പെട്ട നല്ല സിനിമകളെല്ലാം.
Favorite Music വീണ്ടും വീണ്ടും കേള്‍ക്കാന്‍ കാതുകള്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏത് ശുദ്ധ സംഗീതവും.
Favorite Books കയ്യില്‍ കിട്ടുന്ന വായിക്കാന്‍ കൊള്ളാവുന്നതെന്തും എനിക്ക് പ്രിയമാണ്.