עדנה טל אלחסיד

My blogs

About me

Occupation ראש מרכז שה"ם באוניברסיטה הפתוחה המרכז לשילוב טכנולוגיות בהוראה מרחוק
Location Israel