இளமுருகன்

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Manufacturing
Location Obajana, Kogi, Nigeria
Introduction முடிகிறதோ இல்லையோ நல்லதையே நினைப்பதும் அதை செய்ய முனைவதும்
Interests பல்வேறுபட்டநூல்களை படிப்பது, நிறைய எழுதும் எண்ணம்
Favorite Books பிடிக்காதது என்று எதுவும் இல்லை