ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΙΝΤΟΣ

My blogs

About me

Introduction 2005-2007 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ν. Ιωαννίνων. 2006-2010 Δημοτικός Σύμβουλος και Μέλος του Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Μπιζανίου, Ν. Ιωαννίνων. 2007-2009 Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ν. Ιωαννίνων. 2009-2010-2011-2012-2013-2014 Αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ανώτερο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου (ΑΠΥΣΠΕ ΗΠΕΙΡΟΥ). 2011-2013, 2013-2015, 2015- ...Πρόεδρος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων. 2014 ...Γενικός Σύμβουλος Α.Δ.Ε.Δ.Υ.