Pedagog

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Location Terrassa (Barcelona)
Introduction Fèlix Elbaile, Llicenciat en Ciències de l'Educació, administra aquest blog i està predisposat a publicar les col·laboracions que els seus lectors li facin arribar a l'adreça elblogdelpedagog@yahoo.es.