நாடோடிப் பையன்

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Technology
Location Phoenix, AZ, United States
Introduction பொள்ளாட்சியில் பிறந்து உலகம் எல்லாம் சுத்தியடிச்சுட்டு இப்ப ஃபீனிக்ஸ், அரிஜோனாவில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் நாடோடி பையன்.
Interests Life, People, Reading, Running, Philately, Numismatics, Technology, Finance, Economy, and many more
Favorite Movies நல்ல கதை உள்ள எந்த படமாக இருந்தாலும் பிடிக்கும்
Favorite Music சோகப் பாடல்கள், தத்துவப் பாடல்கள், ஆட்டம் போடவைக்க்கும் பாடல்கள், மற்றும் குழந்தைகளின் பாடல்கள்
Favorite Books http://www.goodreads.com/review/list/2441094-bala

If you were to die today, how would you like people to remember you?