Mahmud Jamaludin

My blogs

About me

Industry Religion
Occupation PENUNTUT ILMU DI UNIVERSITI KEHIDUPAN
Location Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia
Introduction “Dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku (agama Islam) yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya, dan janganlah kamu menurut jalan-jalan (yang lain dari Islam), kerana jalan-jalan (yang lain itu) mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah, dengan yang demikian itulah perintahkan kamu, supaya kamu bertaqwa.” (Al-An’am : 153)